Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Ο χάρτης των ονείρων», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 35