Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Το σκουλήκι», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 35