Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το πουκάμισο του ευτυχισμένου ανθρώπου», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 26-28