Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το μέρος που δεν πεθαίνουν ποτέ», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 24-26