Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Η γοητεία της γεωμετρίας», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 715