Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Τρεις διαμαρτυρίες», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 628-630