Είστε εδώ

Labordeta Miguel, «Η πρόταση του Απριλίου», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 578-579