Είστε εδώ

Labordeta Miguel, «Η εξομολόγηση του άδικου», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 577-578