Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Ω τρυφερά μου ζωντανά», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 535