Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Θρήνος για το νότο», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 534