Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Επιλογές», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 341-345