Είστε εδώ

Ησαΐα Νανά, «Αποσπάσματα από τον δεύτερο τόμο του ημερολογίου μου», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 310-314