Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «Είμαστε ακόμη μακριά και σε λίγο βραδιάζει», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 305-309