Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Δεν έδωσαν οι κομπιούτερς σωστό άθροισμα», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 298-299