Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Θούλιον», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 297-298