Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Εκείνοι μιλημένοι, εγώ αμίλητη», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 294