Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Πίσω στη σπηλιά», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 293