Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Αγκάθι το αμάραντο», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 266-267