Είστε εδώ

Αυγέρης Μάρκος, «Η ποίηση της Γιολάντας Πέγκλη», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 250-253