Είστε εδώ

Βαρίκας Βάσος, «Πληθωρικός λυρισμός. Γιολάντα Πέγκλη: Η θαυμάσια περιπέτεια», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 245-249