Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλέξ: Κοπιώντες και πεφορτισμένοι», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 168-169