Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Εκτός απ’ την περίπτωση», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 136