Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Τα σκυλιά», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 136