Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «Ουτοπίες», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 127