Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «Ανέκδοτα χάι-κάι», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 125-126