Είστε εδώ

Παγκράτης Περικλής, «Υπό κηδεμονίαν», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 96-98