Είστε εδώ

Μεγάλου-Σεφεριάδη Λία, «Ταξίδι με το τρένο», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 94-95