Είστε εδώ

Λαγγουρέλη Μαρία, «Αμπιγιέζ», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 93