Είστε εδώ

Λαγγουρέλη Μαρία, «Η πρόβα», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 92