Είστε εδώ

Alain, «[Χωρίς τίτλο]», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 72-75