Είστε εδώ

Κατσόγιαννος Ντίνος, «Alain», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 72