Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Προφητεία», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 68