Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Προοίμιό μου στο Πάσχα», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 64-67