Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Σκέφτομαι πως οι λέξεις», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 34-35