Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Βήματα στο χαλί», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 34