Είστε εδώ

Ποταμίτης Δημήτρης, «Θεατρική κρίση», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 10-15