Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «“Έρωτας δυο μαχαιριών”», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 3-9