Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Περικλής Σφυρίδης», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 136-137