Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Ντίνος Χριστιανόπουλος», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 135-136