Είστε εδώ

Σατραζάνης Αντώνης Δ., «Η εκδρομή», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 156-161