Είστε εδώ

Σίμος Γρηγόρης, «Διπλή μίσθωση», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 149-155