Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Ηλίας Κουτσούκος», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 152-153