Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Αλέκος Δαμιανίδης», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 151-152