Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Γιώργος Κάτος», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 150