Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Μάρκος Μέσκος», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 148