Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 146