Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Νίκος Μπακόλας», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 145