Είστε εδώ

Χουβαρδάς Ιγνάτης, «Η παλιά και η καινούρια βέρα», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 142