Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Ένα αστείο», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. 87-91