Είστε εδώ

«[Διαφήμιση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος]», Παραφυάδα, τχ. 4 ( 1988), σ. (εσώφυλλο)